Transportetiketter

Olika typer av transportetiketter Det finns olika typer av transportetiketter och den som har standardiserats av Transportindustriförbundet kallas (STE) = Standardiserade Transport Etiketter Oavsett vilken transportör så krävs en etikett på paketet eller godset som är märkt med avsändare och mottagare. Streckkoden innehåller uppgifter om sändningen och läses maskinellt. Etiketterna finns i olika format och på ark, rulle eller falsade. Till ark används en vanlig laserskrivare, till de andra en speciell etikettskrivare som skriver antingen med färgband (folie) eller värme (direkt thermo). Blankett, etikett, transportetiketter, kuvert, visitkort, broschyr, display Beroende på godsets karaktär finns det förutom vanliga standaretiketter specialetiketter som […]